تعرفه تبلیغات

کد تبلیغ شرح تبلیغ قیمت(تومان) مدت زمان
A1 درج بنر 60*468 در صفحه اول 1000 يك ماه
A2 درج بنر 240*120 سمت راست 1000 يك ماه
A3 درج بنر 240*120 سمت چپ 1000 يك ماه
A4 تبلیغات متنی 1000 دو ماه
A5 پاپ آپ در وبلاگ 2000 يك ماه
A6 درج بنر 60*468 انجمن 1000 يك ماه
A6 پاپ آپ در انجمن 1000 يك ماه
تعرفه تبلیغات در سایت
طراح این صفحه